ช่องทางการตรวจเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 และแนวทางปฏิบัติตนในช่วงต่างๆ