ขอเชิญชวนสถานประกอบการทุกประเภทเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ”ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด19″

ขอเชิญชวนสถานประกอบการทุกประเภทเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ”ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด19″

ประกวดคลิปฯ แบ่งตามสถานประกอบการ 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลประเภทละ 5 รางวัล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่  www.newnormalcontest.com หรือทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 สิงหาคม 2563 ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 28 สิงหาคม 2563